You are not logged in or registered. Please login or register to use the full functionality of this board...

Online Dyno Files Service

Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
12-05-2019, 02:42 PM
Post: #11
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
Password please. Thank You.

adams1984, proud to be a member of GarageForum since Dec 2019.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
12-08-2019, 04:13 PM
Post: #12
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
please send me password. thank you.

zaharel91, proud to be a member of GarageForum since Jan 2016.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
12-12-2019, 04:31 PM
Post: #13
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
Nice, will try that.
could you give the pass?
thanks

piwouaie, proud to be a member of GarageForum since Dec 2019.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
12-13-2019, 02:55 PM
Post: #14
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
Many thanks for this great post!
Mfg

kabal8, proud to be a member of GarageForum since Dec 2017.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
12-14-2019, 07:06 PM
Post: #15
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
painlessly has private messaging disabled. You cannot send private messages to this user.


Do not forget to press the Rep [Image: postbit_reputation.gif] and Thanks [Image: postbit_thx.gif] buttons if I helped.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
12-14-2019, 09:09 PM
Post: #16
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
(10-23-2019 12:25 PM)gargamel Wrote:  De elektronische catalogus van ETKA bevat volledige informatie over reserveonderdelen en accessoires voor VAG-voertuigen (VW, Seat, Skoda, AUDI), inclusief minibussen.

Voeg informatie toe: De assemblage werd uitgevoerd om de mogelijkheden van het Etka-programma bekend te maken bij RVV-AUTO-klanten en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Het is geconfigureerd op 64-bit architectuur (x64).

Voorgeïnstalleerde updates: VW / AU - 1314, SK - 846, SE - 840.

In de distributie van de installatie-instructies lezen we aandachtig.

Bijwerken van prijslijsten en databases voor Etka, waarbij de schijfstoring uit de FGST-map voor 7.5 en 8.1 wordt verbroken, wordt de verandering tussen versies gemaakt met behulp van de algeni-bootloader die vanuit de snelkoppeling is gestart. In de map ETKA Loader bevat het startmenu instructies voor het configureren ervan.

De versie kan worden gebruikt in modus 7.5 en in de volledige versie van de bootloader in modus 8.1 om de fout van de FGST-map te breken, in modus 7.5 en 8.1 om online te openen met een betaalde service en in modus 8.1 om te actualiseren.

De versie is ingesteld op station C, als u het op een ander station plaatst, moet u de INI-bestanden van resp. mappen voor uw schijf.

Mogelijkheid om te installeren in een eenheid C: D: E: en F:

de regionale instellingen en de prijs voor Rusland zijn ingesteld, ze kunnen worden gewijzigd in een andere met behulp van de bootloader.

Om de omvang van de distributiekit en de installatietijd te verminderen, zijn de back-up Prog2- en DATA2-mappen verwijderd, die tijdens de update verschijnen.

8.1 werkt niet op Windows XP


Releasedatum: 10/2019

Versie: 7.5.1.9 + 8.1.0.4

Ontwikkelaar: LexCom Informationssysteme GmbH

Meertalig (Russisch is aanwezig)

Geneeskunde: heden

Geplaatst zoals ik vond, niet door mij getest.

Verpakt met de nieuwste Winrar

Zoals altijd met een wachtwoord beveiligd bestand om de koppelingen actief te houden, kunt u het per privébericht aanvragen als de regels van deze forums.

Ik hoop dat je het nuttig vindt [Image: smile.gif]

:-)mag ik uw wachtwoord alstublieft

adem68, proud to be a member of GarageForum since Sep 2017.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
01-02-2020, 09:33 AM
Post: #17
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
Hi, I need the password. If you cant PW for me.
Thank You so much.

dadurro, proud to be a member of GarageForum since Jan 2020.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
01-14-2020, 09:26 AM
Post: #18
RE: ETKA 7.5 + 8.1 (1314) 10.2019 + database 1414358 pcs
(10-23-2019 12:25 PM)gargamel Wrote:  The ETKA electronic catalog contains complete information on spare parts and accessories for VAG vehicles (VW, Seat, Skoda, AUDI), including minibuses.

Add Information: The assembly was carried out to familiarize the possibilities of the Etka program with RVV-AUTO customers and is not suitable for commercial use.

It is configured on 64-bit architecture (x64).

Preinstalled updates: VW / AU - 1314, SK - 846, SE - 840.

In the distribution of the installation instructions, we read carefully.

Updating price lists and databases for Etka, breaking the disk failure from the FGST folder for 7.5 and 8.1, the change between versions is made using the algeni bootloader launched from the shortcut. In the ETKA Loader folder, the start menu contains instructions on how to configure it.

The version can be used in mode 7.5 and in the full version of the bootloader in mode 8.1 to break the fault of the FGST folder, in mode 7.5 and 8.1 to open online using a paid service and in mode 8.1 to actualize.

The version is set on drive C, if you put it on another drive, you must use the INI files of resp. folders for your disk.

Ability to install in a unit C: D: E: and F:

The regional settings and the price for Russia have been set, they can be changed to any other using the bootloader.

To reduce the size of the distribution kit and the installation time, the backup Prog2 and DATA2 folders were deleted, which will appear during the update.

8.1 does not work on Windows XP


Release Date: 10/2019

Version: 7.5.1.9 + 8.1.0.4

Developer: LexCom Informationssysteme GmbH

Multilingual (Russian is present)

Medicine: Present

Posted as i found , not tested by me.

Packaged with Latest Winrar

As always password protected file to keep the links active, request it by private message as the rules of these forums.

I hope you find it useful [Image: smile.gif]

:-)
Thank you, pls password

Nismo, proud to be a member of GarageForum since Jan 2020.
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)